Anemone Blomster
Ringveien 11
2815 Gjøvik

Telefon: 61 13 81 15
Telefaks: 61 13 81 16